ÜLDKOOSOLEK 03.04.2013

VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST

1. KÜ üldkoosolek otsustas võtta vastu juhtkonna tegevuse kohta 2012.a aruande.
2. KÜ üldkoosolek otsustas võtta vastu 2012.a majandustegevuse aruande.
3. Otsustati kinnitada 2013. eelarve muutes tariifid Heakorratöö osas, sest välisterritooriumi ning siseruumide koristajatele tuleb palgatõus 40 euro võrra kuus (brutto).
4. Otsustati juhatuse liikme Valeria Siirandi liikmelisus säilitada, olenemata asjaolust, et juhatuses ollakse koos abikaasaga ja KÜ põhikord seda ei keela. Juhatuse liikmeteks valiti järgmised isikud: Irina Kouznetsova, Andrei Kljukin, Jelena Lukjanova, Valeria Siirand, Feliks Kobakene.
5. Otsustati anda üle vajalikud dokumendid revident  Reet Rohkele, 2013.aasta majandustegevuse revideerimiseks. Juhul, kui eelpool nimetatud isik ei soovi teha revisjoni, siis eelnevalt läbiviidud  konkursi tulemuste alusel sõlmida leping konkursi võitjaga 2013. aasta majanduegevuse revideerimiseks.
6. Muud küsimused
1) Otsustati kohustama autoomanikku (auto reg nr.709AMY) teisaldada auto muujale kohale, sest praegu auto seisab kanalisatsiooniluugi peal takistades vee äravoolamist prügiplatsilt. See peab olema tehtud 10 tööpäeva jooksul, juhul kui määratud tähtajaks auto ei ole teisaldatud KÜ teeb seda ise ning teisaldamise kulud kajastuvad autoomaniku korteriarvel.
2) Vastavalt esitatud dokumentidele Multiyork OÜ-lt ning KÜ kodukorra lisa alusel (lisa on vastu võetud üldkoosolekul 30.06.2009) korteri omanikult Paldiski mnt 157-42 sisse nõuda 384 eurot maja teiste elanike kasuks, kuna veemõõturite kasutamine selles korteris oli selliselt, et KÜ-le esitati madaldatud veenäidud. )
3) Otsustati kord kvartalis teabetahvlile esitatada info võlgnikute kohta.()