ÜLDKOOSOLEK 01.02.2008

VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST


1. 2008 aasta majanduseelarve kinnitati vastavalt esitatud andmetele.
2. Otsus: Ühehäälselt otsustati teha konkurss revisjonikomisjoni valimiseks firmade vahel, kes teeb revisjonikomisjoni. Korduskoosolek selle arutamiseks otsustati pidada suvel 2008.

3. Jooksvad küsimused.
1) Vee soojus ajavahemikul 01:00-06:00 on 40C.
Otsus: Koosolekul osalejad hääletasid selle poolt ühehäälselt.
2) Autokompensatsiooniks mõeldud riigilt mõeldud 1000 EEK kasutamine.
Otsus: Kõik koosolekul osalejad olid selle poolt, et ka aastal 2008 võib KÜ kasutada autokompensatsiooniks mõeldud raha „hädaolukordade” korral.
3) 2008 aasta remonttööd
Otsus 1: Postkastide juures olevate seinte värvimine ja remontimine.
Otsus 2: Vananenud vuukide remontimine.
4) Suurekaliibrilise prügi panemine keldrisse
Otsus: Kõik koosolekul osalejad hääletasid üksmeelselt selle poolt, et ka 2008. aastal panna suurekaliibrilist prügi keldrisse.
5) Prügikastide juurest diivani ära koristamine korteri 159/38 poolt.
Otsus: Üksmeelselt otsustati, et kui nimetatud korter oma prügi nädalavahetuse jooksul (04.02.2008) ära ei korista, kutsub KÜ kohale transpordi, kes diivani ära viib ning nimetatud korter maksab ise kõik transpordikulud.