ÜLDKOOSOLEK KOKKU KUTSUMATA 14.01.2021


Päevakord:

1. 2019.a majandustegevuse aruande kinnitamine.
2. Revidendi majandustegevuse aruanne 2019.a.
3. 2021.a majanduseelarve projekti kinnitamine.
4. Revisjonikomisjoni valimine.


Koosoleku pädevus: Koosolekul osales 41 korteriühistu liiget (vajalik 60), kuna tegemist on esmakordse koosolekuga, siis ei olnud koosolek pädev langetama vajalikke otsuseid.

 

revisjoni akt

Размер файла: 179.01 кб

Скачать