ÜLDKOOSOLEK 15.07.2022

VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST

1. KÜ  juhatuse ja revisjonikomisjoni 2021.a. majandustegevuse aruanne.
Üldkoosolekule esitati KÜ juhatuse ja MTÜ Revident 2021.a. tegevuse aruanne. Otsustati kinnitada 2021.a.aruanne.
2. 2021.a majandustegevuse aruande kinnitamine.
Otsustati kinnitada majandustegevuse aruanne 2021.a.
3. Revisjonikomisjoni valimine.
Otsustati anda üle vajalikud dokumendid MTÜ Revident 2022.aasta majandustegevuse revideerimiseks.
4. Muud küsimused
1). Ettepanek - keldritest suuregabariidilise prügi äraveo jaoks, tellida konteiner.
Välja pakutud säilitada olemasolev väljaveo meetod. Arutati vajadust suuregabariidilise prügi äravedu keldritest konteineri tellimise vajadust.
2). Arutati, kas näriliste tõrje teenust tellime firmalt, või teeme seda iseseisvalt, mis on odavam.
Ilme Merigan andis oma nõusolekut ja teostab seda kuni aasta lõpuni ja KÜ maksab 70 eurot netto selle eest.
3). Arutati küsimus, seoses Paldiski mnt. 159 krt.54 ümberplaneeringuga, nimelt, köök ühendatud lodzaga, mis teostatud projekti alusel.
4). Ettepanek – tellida majade ventilatsiooni kanalite puhastamist.
5). Arutati trepikodade puhastamise kvaliteeti.
6). Ettepanek – paigaldada prügumaja uksele lukk.


 

revisjoni akt 2021.pdf

Размер файла: 188.26 кб

Скачать