ÜLDKOOSOLEK 07.03.2019

VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST

1.Korteriühistu 2018a. majandustegevuse revideerimine.
​ Revisjonikomisjon algatas arutelu, kuidas peab ​ KÜ juhatus töötama. Revisjonikomisjon tegi ettepaneku anda ​ dokumendid ​ firmale, mis osutab auditi teenust. Hääletuse tulemuse alusel otsustati üle anda dokumendid kontrollimiseks  firmale ​ MTÜ Revident.
2.Jooksvad küsimused.
​ V.Gomenjuk tõstatas küsimuse, et kanalisatsioonisüsteem tuleb viia vastavusse rangemate ehitusnormidega ​ ja tuleohutusnormidega. Samas avaldas ta arvamust, et  remonditööde tegemisel tuleb kaasata ehitusjärelvalve.