ÜLDKOOSOLEK 19.05.2016

VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST

1. Kinnitati ühehäälselt KÜ juhatuse ja revisjonikomisjoni 2015.a. majandusaasta aruanne.
2. Kinnitati ühehäälselt 2015.a. majandustegevuse aruanne.
3. Otsustati: 2016. aasta majanduseelarve projekt on kinnitatud, tõsta 20.00 EUR neto palka välisterritooriumi-ja siseruumide koristajal.
4. Otsustati anda üle vajalikud dokumendid revidendile  Reet Rohkele, 2016.aasta majandustegevuse revedireemiseks. Juhul, kui eelpool nimetatud isik ei soovi teha revisjoni, siis eelnevalt läbiviidud  konkursi tulemuste alusel sõlmida leping konkursi võitjaga 2016. aasta majanduegevuse revedireemiseks (ühehäälselt).
5. Remonditööd.
1) Otsustati vahetada asfalt välisuksest kuni ristuva kõnniteeni.
2) Juhatus tutvustas kohalolijatele ehitusekpertiisi tulemusi lodžade olukorrast.
    Ekspertiis näitas,et 157 majal - 25 korteril on vajalik lodžadel kinnituste remont, 7 lodžal - paneelipiirded on purunemas;
    159 majal - 18 piiret vajavad remonti,11 lodžal - paneelipiirded purunemas, 4 lodžal - paneelipiirded on avariiolukorras.
    Peale selle, mõnedes korterites on seintes praod ja paneelid vajavad kinnitamist.
    Otsustati:
Tellida projekt lodžade piirete vahetamiseks ja paneelide kinnitamiseks. KÜ Paldiski nmt 157/159 elanike poolt tehti ettepanek korjata sihtotstarbelist raha lodžapiirete remondiks.
Seoses lodžade remondiga läbiviia elanike küsitlus.

     Küsitluse lehele märkida järgmised valikuvariandid:
 a) Jätta remondifond muutuseta (kuna lodžad ei ole korteriomand kuid kuuluvad fassadielemendina korteriühistule).
 b) Lisada täiendavalt korteriüürile, kes omavad lodžasi, fikseeritud  summa (korterid kes omavad kaks lodžad korrutakse kahega).
 c) Korterid, kes omavad lodžad, korjata remondi raha remondifondi korteri pinnalt koos lodžaga.
 d) Läbi viia erakorraline üldkoosolek lodžade remondi üle arutamiseks.