üLDKOOSOLEK 19.02.2015

VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST

1. KÜ üldkoosolek otsustas võtta vastu 2014.a aruande juhtkonna tegevuse kohta.
2. KÜ üldkoosolek otsustas võtta vastu 2014.a revisjonikomisjoni aruande.
3. 2015. aasta majanduseelarve projekt on kinnitatud.
4. Juhatuse liikmeteks valiti järgmised isikud: Irina Kouznetsova, Andrei Kljukin, Jelena Lukjanova, Valeria Siirand, Feliks Kobakene.
5. Otsustati anda üle vajalikud dokumendid revidendile  Reet Rohkele 2015.aasta majandustegevuse revedireemiseks.
6. Otsustati võtta osa 2015. a  programmist  «Hoovid Korda!», et korrastada künnitee välisuksest kuni kõnniteeni mis kulgeb piki maja.
7. Otsustati loobuda käterätikuivati kasutatud soojus näitamisest arvel eraldi reana, kulu näidata real «Küte».
8. Võetud vastu otsus maksta igakuiselt lillepeenrade hoolduse eest 60 eurot (netto) perioodil aprillist-septembrini k.a
9. Otsustati tellida ekspertiisi, et hinnata lodžade ning rõdude seisundi.