ÜLDKOOSOLEK 19.05.2014

VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST

1. KÜ üldkoosolek otsustas võtta vastu 2013.a aruande juhtkonna tegevuse kohta.
2. KÜ üldkoosolek otsustas võtta vastu 2013.a revisjonikomisjoni aruande.
3. KÜ üldkoosolek otsustas võtta vastu 2013.a majandustegevuse aruande
4. Otsus: 2014. aasta majanduseelarve projekt on kinnitatud ühehäälselt .
5. Muud küsimused
1) Võetud vastu otsus maksta igakuiselt lillepeenrade hoolduse eest 50 eurot (netto) perioodil aprillist-septembrini k.a.
2) Otsustati maja ees olevale parkimistsoonile mitte joonistada parkimiskohti.