ÜLDKOOSOLEK 19.06.2018

VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST

1. Kinnitati 2017.a. majandustegevuse aruanne.
2. Kinnitati 2018.aasta majanduseelarve .
3. Valiti revisjonikomisjon järgmises koosseisus: Katrin Kukk (159-38), Vladimir Gumenjuk (159-23), Liilika Raudhein (159-25).
4. Otsustati: teha ainult jooksvaid remonte ja jatkata raha korjamist lodžapiirete vahetamiseks.
5. Otsustati võtta osa projektist "Hoovid korda!". Planeeritakse ehitada prügimaja, istutada selle ümber rohelust ja hoovis (maja taga) paigaldada pesukuivati.
6. Muud küsimused.
1). Arutati keldri boksi tagastamist korteri 159-23  uuele omanikule , kuna see boks oli soetatud eelmise omanikult majahoidjate ruumiks.
2). Vastu võetud kaebus akendest  lindude söötmise kohta .