ÜLDKOOSOLEK 02.07.2007 

VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST


1. KÜ üldkoosolek otsustas vastu võtta juhtkonna tegevuse kohta 2006.a aruande.
2. KÜ üldkoosolek otsustas vastu võtta revisjonikomisjoni 2006.a aruande.
3. KÜ üldkoosolek otsustas vastu võtta 2006.a majandustegevuse aruande.
4. Jooksvad küsimused
1) 2007 a. otsustati teha järgmised remonditööd: välistrepi ja välisuste seinade remont.
2) Arutleti selle kohta, et need korteriomanikud, kellel pole rõdu ei soovi maksta rõdude remondi eest. Hääletuse käigus võeti otsus, et remondifond ikka jääb samaks korteriomanikute jaoks, kellel rõdud puuduvad.
3) Otsustati: kui puudub korteri veemõõtja igakuine näitaja, siis arvetes märgitakse eelmise kuu veemõõtja näitajaga võrdne vee kogus. Alates teise kuu veemõõtja näidu puudumisel, jaotatakse veekadu kulu korterite vahel, kes ei esitanud veemõõtja näitusid.
4) Tuli ettepanek korraldada prussakate hävitamist. Otsustati: Septembris 2007.a korraldada küsitlust ning juba tulemuste alusel otsustada prussakate hävitamise kohta.
5) Otsustati maksta juhtkonnale autokompensatsioon summas 1000 EEK/kuus ja kasutada need raha majapidamiseks ning üks kord aastas antud summat uuesti läbi vaatama ja vajaduse korral muuta.
6) Otsustati, et tasumine juhtkonnale, raamatupidajale ning dispetšeri teeninduse eest ei tohi ületada 10 000 EEK/kuus.