ÜLDKOOSOLEK 22.05.2023 a., VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST
1.KÜ  juhatuse ja revidendi 2022 a. majandustegevuse aruanne.
Üldkoosolekul esitati KÜ juhatuse ja revisjonikomisjoni 2022 a. tegevuse aruanne.
Revidendi aruande koostas MTÜ Revident.
Ettepanek: kinnitada KÜ juhatuse ja MTÜ Revident poolt koostatud aruanne.
Hääletamine: poolt 20, erapooletuid - , vastu -.

2. 2022 a. majandustegevuse aruande kinnitamine.
Ettepanek: kinnitada 2022 a. majandustegevuse aruanne.
Hääletamine: poolt 20, erapooletuid - , vastu - .

3. 2023 a. majanduseelarve kinnitamine.
Ettepanek: Alates jaanuarist kuni mai 2023 a. on majahalduri tööd täitnud KÜ juhatuse liikmed.
Summa, mis on ettenähtud majahaldurile teenuse tasumiseks viie kalendrikuu eest, maksta KÜ juhatuse liikmetele, kes nimetatud perioodi jooksul täitsid majahalduri kohustusi.
Tasu haldurile oli 240 eurot kuus koos maksudega.

Edaspidi KÜ juhatus täidab majahalduri kohustusi ise.
Hääletamine: poolt 18, erapooletuid 2, vastu -.

Ettepanek: alates juunist 2023 a. (k.a.), KÜ juhatuse tasu kuus on 300 eurot + maksud.
Hääletamine: poolt 18, erapooletuid 2, vastu -.

Raamatupidaja on esile toonud, et KÜ reservfond hetkeseisuga on väiksem kui seaduses ettenähtud.
Ettepanek: koguda reservfondi täiendavalt 2023 a. juunis, juulis, augustis ja septembris iga kuu 1000 eurot, kokku 4000 eurot.

Ettepanek: kinnitada 2023 a. majanduseelarve.
Hääletamine: poolt 20, erapooletuid - , vastu - .

4. Juhatuse valimine.
Ettepanek: pikendada seniste juhatuse liikmete Andrey Klyukin, Ilme Merigan, ja Irina Kuznetsova volitusi järgmiseks ametiajaks valimise hetkest.
Hääletamine: poolt 18, vastu - , erapooletuid - 2.

5.Revidendi valimine.
Ettepanek: jätkata koostööd MTÜ-ga Revident.
Hääletamine: poolt 20, erapooletuid - , vastu - .

6. Remonditööd.
6.1.         Vuukide remont.
Ettepanek: valida vuukide remontööde läbiviijaks ROUP OÜ, pakkumise hind 31896 eurot, garantiiperiood 5 aastat. Sama firma on meie majadel viimati remontinud vuuke 2006 aastal.
Hääletamine: poolt 20, erapooletuid - , vastu - .
6.2.         Postkastide paigaldus.
Ettepanek: paigalda uued postkastid igasse trepikotta, eemaldada vanad postkastid, pakkumise hind 6500 eurot.
Hääletamine: poolt - , erapooletuid 1, vastu 19.
6.3.         Käsipuu paigaldus.
Ettepanek: paigaldada käsipuu igasse I korruse trepikotta, pakkumise hind 854 eurot. Käsipuu soovitavalt puidust.
Hääletamine: poolt 20, erapooletuid - , vastu - .
6.4.         Katuse remont.
Ettepanek: katuseid remontida katuse perimeetri äärtest, ventilatsiooni - ja kanalisatsiooni šahtide ümbrusest. Pakkumise hind 7000 eurot. Tööde teostajaks oleks firma, kes on paigaldanud ventilaatori Paldiski mnt 157 I trepikoja katuse kohale.
Hääletamine: poolt 20, erapooletuid - , vastu - .

7.  Avaldus Paldiski mnt. 159-54 (lodža liitumine köögiga).
Paldiski mnt.159-54 korteri omanik esitas KÜ juhatusele avalduse võtta üldkoosoleku päevakorda küsimuse oma korteri köögi ja lodža ühendamisest. Juhatus tegi kirjaliku päringu korteriühistute liidu juristi Irina Revale, et selgitada antud juhusega seaduses sätestatud vajalikke toiminguid. Saime vastuse, et sel juhul on vaja kõigi (100% ) omanike nõusolekut.
Ettepanek: anda KÜ üldkoosoleku nõusolek Paldiski mnt. 159 - 54 korteri ümberplaneeringuks.
Hääletamine: poolt 12, erapooletuid 2, vastu 6.

8.  Muud küsimused.
KÜ juhatus: koridoride lambid vahetatakse jooksvalt LED-lampide vastu välja.


 

revisjoni akt 2022.pdf

Размер файла: 145.93 кб

Скачать