ÜLDKOOSOLEK 27.03.2024 a., VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST
1. KÜ juhatuse ja revidendi 2023 a. majandustegevuse aruanne.
2. 2023.a majandustegevuse aruande kinnitamine. Otsustati: kinnitada 2023 a. majandustegevuse aruanne.
3. 2024 a. majanduseelarve kinnitamine. Otsustati: 2024. aasta majanduseelarve projekt on kinnitatud.
4. Revidendi valimine. Otsustati: jätkata koostööd MTÜ-ga Revident.
5. Remonditööd. 5.1. Tulekindla ukse vahetamine keldris. Korteriühistule on tehtud ettekirjutis Päästeameti poolt, et keldrite uksed, tuleb välja vahetada tulekindlate uste vastu, tähtaeg 2025 lõpp. Otsustati: välja vahetada keldrite uksed, tulekindlate uste vastu.
5.2. Kaugloetavate veearvestite paigaldamine. Otsustati: viia kaugloetavte veearvestite paigaldamise otsustamine järgmisele üldkoosolekule.
5.3. Turboventilaatori paigaldamine. Otsustati: paigaldada katusele iga püstiku kohale turboventilaator, kokku 46 tk, kokku hind ca 20.000 eurot koos paigaldamisega.
5.4. Majade soojustamine. Otsustati: Majade soojustamisega sel aastal ei hakata tegelema.
6. Reservkapital. Otsustati: koguda reservkapitali puuduolev summa 428 eurot juulis 2024
 

revisjoni akt 2023.pdf

Размер файла: 248.71 кб

Скачать