ÜLDKOOSOLEK 22.05.11

VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST

1. KÜ üldkoosolek otsustas võtta vastu juhtkonna tegevuse kohta 2010.a aruande.
2. KÜ üldkoosolek otsustas võtta vastu revisjonikomisjoni 2010.a aruande.
3.KÜ üldkoosolek otsustas võtta vastu 2010.a majandustegevuse aruande.
4. Otsus: Tõsta 10% võrra siseruumide koristaja palka alates juunist 2011.a ja kojamehele alates septembrist 2011.a Võtta vastu 2011.a eelarve, eelnevalt viides sisse vastavaid täiendused.
5. Otsus: Juhatuse liikmeteks valiti järgmised isikud: Irina Kouznetsova, Andrei Kljukin, Ahti Siirand, Valeria Galuškina, Feliks Kobakene
Otsustati anda üle vajalikud dokumendid revidendile  Reet Rohkele, 2011.aasta majandustegevuse revedireemiseks. Juhul, kui eelpool nimetatud isik ei soovi teha revisjoni, siis eelnevalt läbiviidud  konkursi tulemuste alusel sõlmida leping konkursi võitjaga 2011. aasta majanduegevuse revedireemiseks.
6. Otsus: Seoses eurole üleminekuga otsustati tõsta osakapitali osa 0,02 eurosenti võrra 1 m2 kohta, seega KÜ likvideerimise puhul, KÜ liikmetele välja maksmise summa on 1,1 eurot 1 m2 pealt.
7. Otsustati osaleda programmis “Hoovid korda”. Tellime teenuse Õismäe Haljastuselt, lillepeenrade rajamiseks ning muruplatsi korda tegemiseks vastavalt esitatud plaanile.
8. Otsustati korraldada küttesüsteemi ja radiaatorite läbipesu. Kuna selliste tööde tegemine ei ole võimalik ilma lisafinantseerimiseta, otsustati korteriarvele juurde panna vastavalt korterite suurusele järgmised summad:
3-toaline korter- 51 eurot, 2-toaline korter- 39 eurot, 1-toaline korter - 27 eurot. Summad jagatakse kolmeks osaks suvekuude vältel.