ÜLDKOOSOLEK 22.05.2012

VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST

1. KÜ üldkoosolek otsustas võtta vastu juhtkonna tegevuse kohta 2011.a aruande.
2. KÜ üldkoosolek otsustas võtta vastu revisjonikomisjoni 2011.a aruande.
3. KÜ üldkoosolek otsustas võtta vastu 2011.a majandustegevuse aruande.
4. Otsus: 2012. aasta majanduseelarve on kinnitatud ühehäälselt.
5. Otsustati anda üle vajalikud dokumendid revidendile  Reet Rohkele, 2011.aasta majandustegevuse revedireemiseks. Juhul, kui eelpool nimetatud isik ei soovi teha revisjoni, siis eelnevalt läbiviidud  konkursi tulemuste alusel sõlmida leping konkursi võitjaga 2011. aasta majanduegevuse revedireemiseks.
6. Otsustati taotleda maja ees oleva sõidutee rendiks võtmiseks, selleks et organiseerida meie majaelanikutele kuuluvate autode parkimist. Rentimine on tasuta, kuid KÜ peab tagama teedekoristustööd. Paigaladame ka vastavad liiklusmärgid ja joonistada parkimiskohad (võimalusel koostöös kõrvalolevate KÜ-tega). Sõlmime lepingu firmaga, kes tegeleb parkmise organiseerimisega ja teeb ka järelvalvet.