ÜLDKOOSOLEK 23.09.2023


VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST


1. KÜ  juhatuse ja revisjonikomisjoni 2020.a. majandustegevuse aruanne.
Üldkoosolekule esitati KÜ juhatuse ja MTÜ Revident 2020.a. tegevuse aruanne.
2. 2020.a majandustegevuse aruande kinnitamine.
Kinnitati 2020.a. majandustegevuse aruanne.
3. 2022.a majanduseelarve kinnitamine.
Kinnitati 2022.a. majanduseelarve projekt.
4. Juhatuse valimine.
Valiti juhatus järgmises koosseisus: Andrei Kljukin, Irina Kuznetsova, Ilme Merigan, Andrei Solovjov, Margus Mikk.
5. Revisjonikomisjoni valimine.
Otsustati anda üle vajalikud dokumendid MTÜ Revident 2021.aasta majandustegevuse revideerimiseks (ühehäälselt).
Muud küsimused
1. Saabus ettepanek panna regulaarselt trepikodades võlgnikute nimekirja üles. Juhatus uurib, kas ja mis tingimustel saab seda teha.
2. Saabus ettepanek paigaldada lamavad politseinikud maja ees asuvale sõiduteele. Juhatus uurib mis tingimustel oleks see teostatav.
 

revisjoni akt

Размер файла: 179.01 кб

Скачать