ÜLDKOOSOLEK 23.04.2009

VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST

1. Otsus: 2009. aasta majanduseelarve on kinnitatud ühehäälselt.
2. Otsus: On otsustatud sõlmida leping revident  Reet Rohkega 2008.aasta majandustegevuse revedireemiseks. Juhul, kui eelpool nimetatud isik ei soovi teha revisjoni, siis eelnevalt läbiviidud  konkursi tulemuste alusel sõlmida leping konkursi võitjaga 2008.aasta majanduegevuse revedireemiseks.

3. Energiaauditi tulemused.
Otsus:
1. Teadvustada energiaauditi tulemused.
2. Renoveerimistööd edasilükata
3. Energiaauditi tulemusi kasutada renoveerimistöö planeerimisel.