ÜLDKOOSOLEK 26.06.2008

VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST

1. KÜ üldkoosolek otsustas vastu võtta juhtkonna tegevuse kohta 2007.a aruande.
2. KÜ üldkoosolek otsustas vastu võtta revisjonikomisjoni 2007.a aruande.
3.KÜ üldkoosolek otsustas vastu võtta 2007.a majandustegevuse aruande.
4. Esitati järgmised kandidaadid: Vladimir Borissov, Dmitri Zidkov. Samuti tuli ettepanek jätta eelmise KÜ juhatuse koosseis. Borissov ja Židkov lükkasid oma kandidatuurid tagasi.
Otsus: Praegune KÜ juhatuse koosseis jääb ilma muudatuseta.

5. Otsus orraldada veemõõdikute kontroll, vajaduse korral vahetus ning plombeerimine. Üle 5 aasta kasutatud veemõõdikud võib vahetada ilma kontrollimiseta. Need veemõõdikud, mis on vahetatud korteriomanike poolt iseseisvalt, peavad olema kooskõlastatud KÜ juhatusega. Peale töö lõpetamist veekadu jagatakse korteriomanike vahel, kes loobusid teostamast eelpool nimetatud tööd.

6. Muud küsimused.
1) Otsustati teostada energiaaudiit ning tema tulemuste alusel üldkoosolekul otsustada küttesääste tööde järjekorda.
2) Korteri 159-38 omanikule lisada jägneva kuu arvele 200 EEK (kakssada) konteineriplatsilt suuregabariidilise prahi koristamise eest. Vaatamata sellele, et üldkoosolekul (01.02.2008) oli võetud vastu otsus panna suuregabariidilist prahti keldrisse, mainitud korteri omanikud eirasid seda otsust visates suuregabariidilist prahti konteineriplatsil.
3) Neile korteriomanikele, kes panevad oma suuregabariidilise prahi konteineriplatsile, lisada arvele selle prahti lekvideerimise tasu.