ÜLDKOOSOLEK 28.05.2019

VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST


1. KÜ juhatuse aruanne 2018.a.
Üldkoosolekule esitati KÜ juhatuse 2018.a. tegevuse aruanne.
1). Selgitati välisuste värvimist. Korteriühistu sai soodsa pakkumise välisuste värvimise kohta. Otsustati  värvida kõik uksed, kuna  157 maja kolmandas trepikojas ja  159 maja neljandas trepikojas oli välisuste väliskiht  kahjustatud  Mitterahuldavas seisundis olid ka teiste trepikodade välisuksed. Paljudel postkastidel puudusid korteri numbrid. Selgus, et olemasolevate postkastide katete taastamine on väga kallis töö ning õhutemperatuuri kõikumise tõttu on ebapüsiv, aga igale postkastile väikeste kattete paigaldamiseks on vaja demonteerida kõik postkastid. Otsustati tellida postkastidele suur kate, mis katab korraga  kõik postkastid. Värvimine pole veel lõpetatud, kuna pole veel lõplikult otsustatud millised lukud pannakse. Eestis olemas olevad lukud ei sobi paigaldatud uste jaoks.
2). V. Gomenjuk (159-23) esitas omad hinnapakkumised katuse remondi ja puhastamise kohta, väites, et  tellitud tööd oleks saanud teha odavamalt. Juhatuse liige (Irina Kouznetsova) selgitas, et V. Gomenjuki esitatud pakkumistes puudusid hinnad katuse remondi kohta, samas ei olnud hinnapakkumist tööde kohta, mis olid vajalikud läbijooksu parandamiseks. Lisaks, katuse puhastamist pakuti teha survepesuga, mis kahjustab katuse ülemist kihti ja vähendab katte iga.  Sambla tõrjumise kemikaalide hind jäid arvestamata.
3). Selgitati, et lampide vahetamise summa sisaldab mitte ainult materjale, aga ka tehniku väljakutset.
2. Üldkoosolekule esitati revidendi 2018.a. tegevuse aruanne.
3. Kinnitati 2018.a. majandustegevuse aruanne.
4. Kinnitati 2019.aasta majanduskava koos muudatustega reservkapitali osas.
5. Otsustati moodustada reservkapital summas 10908 eurot ja otsustati  korjata puuduoleva summa 4244 eurot juuni-oktoobri kuu jooksul.
6. Valiti juhatus järgmises koosseisus: Valeria Siirand, Andrei Kljukin, Irina Kouznetsova.
7. Otsustati anda üle vajalikud dokumendid OÜ Revident 2019.aasta majandustegevuse revedireemiseks.
8. Konkursi tulemuse alusel otsustati valida halduse firma Haabersti Haldus OÜ.
9. Konkursi tulemuse alusel otsustati valida heakorratöö firma MY Property OÜ.

 

revisjoni akt

Размер файла: 179.01 кб

Скачать