ÜLDKOOSOLEK 31.05.2017

VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST

1. Üldkoosolekul esitati KÜ juhatuse ja revisjonikomisjoni 2016.a. tegevuse aruanne.
2. Kinnitati 2016.a. majandustegevuse aruanne
3. Kinnitati 2017.aasta majanduseelarve. Otsustati tõsta raamatupidajal 10.00 (kümme eurot kuus) netopalka ja 15.00 (viisteist eurot kuus) neto palka KÜ esimehel.
4. Üldkoosolekul otsustati ühehäälselt sama juhatuse kooseisu jätkamine. Juhatus: Valeria Siirand, Andrei Kljukin, Irina Kouznetsova, Jelena Lukjanova ja Feliks Kobakene.
5. Otsustati anda üle vajalikud dokumendid revidendile Reet Rohkele 2017.a majandustegevuse revideerimiseks. Juhul, kui eespool nimetatud isik ei soovi teha revisjoni, siis eelnevalt läbiviidud konkursi tulemuste alusel sõlmida leping konkursi võitjaga 2017.aasta majandustegevuse revideerimiseks.
6. Remonditööd:
6.1. Lodžade remont:
Projekt loodža piirete vahetamiseks on olemas ja sellele oleks vaja lisada loodža raamivabad rõduklassid. 6.2. KÜ üldkoosolek otsutas ühehäälselt anda allkirjastamise õiguse juhatuse poolt määratud KÜ esimehele Irina Kouznetsovale, ehitise teatise ja lodžade ehitispiirete valmistamiseks ja muude antud projektiga seotud dokumentidele.
6.3. Ühehäälse koosoleku otsusega püüab KÜ osaleda 2018.a. projektis „Hoovid korda!”, et remontida majaesine kõnnitee.
7. Arutati olukorda võlgnikkudega KÜ-s. Juhatus andis selgitusi kõige suurema võlgniku kohta (159-23). Üldkoosel soovitab juhatusel pöörduda inkasso poole, juhul kui üürivõlg on suur (300-500 eur).
8. Muud küsimused:
8.1 Otsustati ühehäälselt, kui korter ei esita veenäite 2 või rohkem kuud ilma sellest teavitamata kirjaliku avalduseta KÜ-le, siis nõutakse korteriomanikult summa (ilma tagastuseta), mis võrdub hinnale 5 m3 sooja ja 5 m3 külma vee eest.Saadud tulu kantakse KÜ remondifondi.
8.2 Saabus ettepanek loobuda enne Jõulupühi kommide jagamisest.