ÜLDKOOSOLEK 09.06.2010 

VÄLJAVÕTE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST

1. KÜ üldkoosolek otsustas vastu võtta juhtkonna tegevuse kohta 2009.a aruande.
2. KÜ üldkoosolek otsustas vastu võtta revisjonikomisjoni 2009.a aruande.
3. KÜ üldkoosolek otsustas vastu võtta 2009.a majandustegevuse aruande.
4. Otsus: 2010. aasta majanduseelarve on kinnitatud ühehäälselt.
5. Otsus: On otsustatud sõlmida leping revident  Reet Rohkega 2010.aasta majandustegevuse revedireemiseks. Juhul, kui eelpool nimetatud isik ei soovi teha revisjoni, siis eelnevalt läbiviidud  konkursi tulemuste alusel sõlmida leping konkursi võitjaga 2010.aasta majanduegevuse revedireemiseks.
6. Arutleti osalemist projektis “Hoovid korda”. Otsustati teha KÜ juhatuse ülesandeks  koguda ja esitada vajalikud dokumendid projektis osalemiseks. Planeeritakse taastada majade ümberolev muruplats ja rajada lillepeenrad lähtudes summast, mis jääb remondifondi peale laenu maksmist.