ÜLDKOOSOLEK 16.09.2016

1. KÜ Paldiski mnt. 157/159, mis koosneb kahest majast, edasine tegevus peale 01.01.2017 a.

Koosolekul osales: 74 korteriomanikku ( 41 häält - Paldiski mnt 157 ja 33 häält - Paldiski mnt 159).

Otsus: peale 01.01.2017 jätkata edasi ühe korteriühistuna.

Otsus vastuvõetud häälte enamusega.

Hääletamise tulemused:
Vastu: 1 häält
Erapooletud: 0 häält.
Ei hääletanud 1 hääl.
Ei võetud arvesse 1 hääl.


20.10.2016 aastal Tartu Maakohtu registriosakonna poolt tehtud määrus nr M 10070158/11.