ÜLDKOOSOLEK 30.06.2009

1. KÜ üldkoosolek otsustas vastu võtta juhtkonna tegevuse kohta 2008.a aruande.

2. KÜ üldkoosolek otsustas vastu võtta revisjonikomisjoni 2008.a aruande.

3. KÜ üldkoosolek otsustas vastu võtta 2008.a majandustegevuse aruande.

4. KÜ üldkoosolek otsustas võtta vastu kodukorra täiendamine.

5. Koosolekul otsustati tariifid muutmata jätta. KÜ juhatus peab koguma lisainformatsiooni rätikukuivatajate kohta.